• Sessió Informativa d'alternatives d'inversions

  PUBLICAT: 06 · 10 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Assegurances Personals

  ALTERNATIVES D'INVERSIONS EN TEMPS DE BAIXES RENDIBILITATS

  Ahir, dimecres 5 d'octubre, es va realitzar a l’Auditori del Centre de Ribas Àlvarez assessors i consultors (C/Sèquia 7, 7a planta, Girona) una interessant sessió informativa sobre com posicionar els estalvis en inversió financera, tant per a PIMES com per a particulars.

  El Ponent, Sr. Rafael Hurtado, Doctor en Economia i Director d’Inversions d’Allianz Popular Asset Management, va exposar els antecedents que expliquen la situació actual de baixos tipus d’interès, i va predir que aquests tipus poden mantenir-se en un horitzó d’almenys tres o quatre anys, el que afecta directament a la rendibilitat dels productes financers a l’abast de l’inversor i al termini (mig-llarg) que cal considerar per enfocar la inversió.  

  En l’actualitat, la majoria de productes financers ofereixen poca rendibilitat als estalvis i a les inversions financeres. Per tenir una visió més àmplia de les diferents alternatives, durant l’exposició va comparar l’evolució dels mercats financers amb la inversió en actius immobiliaris. Una de les principals diferències entre els dos mercats és la major estabilitat del mercat immobiliari, però en el que l’inversor s’exposa a una major incertesa entre preu de compra, preu de venda, i horitzó temporal de la inversió. Per altra part, va destacar l’efecte dels factors psicològics en els mercats financers, que introdueixen una volatilitat que no sempre està justificada.

  En un entorn així, per aconseguir cert rendiment en la inversió financera cal exposar-se a cert risc de fluctuacions, mitjançant inversió en renda variable (sigui en fons d’inversió o en valors), segons el ponent. També va destacar la necessitat d’analitzar el rendiment en termes reals, considerant la inflació que hi ha a cada economia, en lloc de considerar únicament en termes nominals el resultat de posicionar els estalvis en un o altre producte financer. Va recomanar, en el cas dels valors, optar per títols que ofereixin un dividend, sobretot invertint en empreses europees consolidades.  També va incidir en què els bons o altres actius financers poden oferir major rendibilitat, però que no estan exempts de determinats riscos, que cal analitzar cas per cas, segons quina entitat o entitats siguin les emissores dels bons.

  El Sr. Rafael Hurtado dirigeix un equip d’inversions composat per 22 especialistes que gestionen, entre altres, fons d’inversió i plans de pensions amb uns actius superiors a 11.000 milions d’euros.

  Joan Ernest Ribas i Donato.

   

 • Fira Sector Immobiliari Toulouse

  PUBLICAT: 03 · 10 · 2016 Fiscal Internacional
  Fira Sector Immobiliari Toulouse

  SALÓ IMMOBILIARI DE TOULOUSE

  Ribas Àlvarez assessors i consultors, junt amb Cogefi SCP, va tenir representació al Saló Immobiliari de Toulouse (França), el divendres 30 de setembre, amb altres expositors de la publicació especialitzada Alto Standing.

  Ribas Àlvarez ha intervingut en operacions de compravenda per a clients i inversors estrangers, principalment francesos, alemanys i britànics, assessorant en la fiscalitat i en els tràmits notarials.

  Joan Ernest Ribas i Donato.

 • Informació al Dia - Setembre 2016

  PUBLICAT: 30 · 09 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  EL DISSABTE DEIXA DE SER DIA HÀBIL A EFECTES DEL CÒMPUT DELS TERMINIS PER CONTESTAR LES NOTIFICACIONS TRIBUTÀRIES

  La Llei General Tributària estableix que a efectes de còmput de terminis per contestar notificacions se seguirà el que digui la normativa administrativa comú. El dia 2 d’octubre entrarà en vigor la nova Llei del Procediment Administratiu Comú (39/2015). Aquesta llei va ser aprovada a l’octubre de 2015, però no entrarà en vigor fins el proper dia 2 d’octubre.

  La nova llei estableix que els dissabtes no són considerats dies hàbils a efectes del còmput de terminis. La Llei General Tributària ja especificava que els dissabtes no eren hàbils a efectes de presentació d’impostos, però sí que ho eren pel còmput dels terminis per contestar els requeriments de l’Administració Tributària, ja que la Llei del Procediment Administratiu Comú, que quedarà derogada, els considerava hàbils.

  Es donava fins ara la paradoxa que si un termini impositiu acabava un dissabte, passava al primer dia hàbil següent, generalment el dilluns, mentre que si havíem de contestar un requeriment comptant com a últim dia el dissabte, s’havia de presentar com a molt tard aquell dia sota la pena de contestar fora de termini, amb les conseqüències que això tingués a nivell sancionador i en els nostres drets com a administrats.

  L’efecte d’aquest nou sistema de còmput dels terminis és que quan l’Administració Tributària ens doni el termini de resposta en dies, el dissabte no es comptarà en el total.

  Per exemple: si ens donen 10 dies per contestar, només comptarem els dies laborables de dilluns a divendres i en una setmana en la que no hi hagi dies festius intercalats, hauran transcorregut 5 dies. Fins ara es comptaven els dissabtes; per tant, en una setmana sense festius intercalats haurien transcorregut 6 dies.

  Si no es diu el contrari, quan ens donin el termini en dies es considerarà que són dies hàbils, si fossin dies naturals s’hauria d’especificar clarament.

  Tanmateix, si ens donen els terminis en hores, mesos o anys, es comptarà de data a data, sense tenir en compte el número de dies entre elles. Si un mes no tingués la data equivalent, per exemple el dia 31 o el dia 29 de febrer, es considerarà la data immediatament anterior, és a dir dia 30 o dia 28 de febrer.

  També cal tenir en compte, que si el dia límit per contestar el requeriment fos en dissabte, aquest dia no es tindria en compte i passaria al primer dia hàbil següent.

  Una salutació cordial,

  Jordi Bonmatí i Roura
  Assessor Fiscal i Advocat

 • Sessió informativa - Alternatives d'Inversió en temps de baixes rendibilitats

  PUBLICAT: 16 · 09 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats
  Sessió informativa - Alternatives d'Inversió en temps de baixes rendibilitats

  Imatge: Ariadna Àlvarez

  Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL organitza una sessió informativa sobre les Alternatives d'inversió per a PIMES i particulars, la qual tindrà lloc el dia 5 d'octubre a les 16:30h a l'Auditori del Centre (Edifici Constitució, C/Sèquia 7, 7a planta).

  Davant la situació econòmica actual en què els diferents sectors financers ofereixen poca rendibilitat a la figura dels estalvis i a les inversions financeres, Ribas Àlvarez ofereix una sessió informativa a càrrec d'un ponent expert en la matèria dirigida a empreses i particulars que estiguin interessats a conèixer alternatives a altres productes d'inversió on poder obtenir guanys i també rendibilitzar els seus estalvis.

  Aquesta sessió anirà a càrrec del Sr. Rafael Hurtado Coll, Doctor en Economia, Director d'Inversions (CIO) de l'Allianz Popular Asset Management, el qual dirigeix un equip d'inversions compost per 22 gestors especialitzats, els quals gestionen, entre altres, fons d'inversió i plans de pensió amb uns actius superiors a 11.000 milions d'euros. Serà una ocasió per analitzar com afecta l'actualitat econòmica a les nostres finances.