• Autocartera - Característiques, limitacions i conseqüències

  PUBLICAT: 03 · 05 · 2018 Fiscal Societats

  Autocartera d'accions i participacions, un problema?

  Que una societat posseeixi accions o participacions en autocartera (és a dir de la pròpia societat) té certes implicacions legals que han de tenir-se en compte en el dia a dia de l’empresa.

  En el document adjunt expliquem què entenem per autocartera, les seves limitacions així com les conseqüències a la mateixa.

  Esperem us sigui d’interès.

  RIBAS ÀLVAREZ ADVOCATS

 • Informació al dia - Abril 2018

  PUBLICAT: 30 · 04 · 2018 Fiscal Societats

  NOVETATS EN LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS AL REGISTRE MERCANTIL

  L’Ordre del Ministeri de Justícia JUS/319/2018 del passat 27 de març aprovava, amb efectes immediats, el nous models de Comptes Anuals. Aquests nous models són obligatoris per a tots els exercicis iniciats el dia 1 de gener de 2017 o amb posterioritat a aquesta data. 

  La principal novetat en el nou model és la inclusió de la informació del TITULAR REAL de les societats. Es considera Titular Real a aquella persona física que, de manera directa o indirecta, ostenti més del 25% de la propietat d’una societat. La titularitat de manera indirecta s’instrumenta per mitjà d’una entitat que posseeixi les accions d’una altra. 

  Si una societat no té cap soci que, de manera directa o indirecta posseeixi més del 25% de les accions, també haurà de presentar el document explicant que no es així i informant de la totalitat dels administradors, que seran responsables d’aquesta informació. 

  A més, a part d’informar dels últims Titulars Reals, també s’haurà de informar de les societats interposades que permeten la titularitat indirecta. 

  La informació es recull en tots els tipus de model de Comptes Anuals: abreujats, normals i PIMES, de tal manera que totes les entitats que tinguin l’obligació de registrar els comptes en el Registre Mercantil tenen l’obligació de presentar aquesta informació. La informació només s’haurà de presentar per a aquest exercici, no havent-se de repetir en exercicis posteriors a menys que hi hagi canvis de titulars. 

  Aquesta nova obligació té el seu origen en la Directiva de la Unió Europea 2015/849 per a la prevenció del blanqueig de capitals. Aquesta normativa obliga als estats membres de la Unió Europea a recollir la informació de la titularitat de les societats en un registre públic (data límit principis de 2019). 

  Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest assumpte, us podeu posar en contacte amb el vostre assessor.

  Jordi Bonmatí i Roura
  Assessor Fiscal i Advocat

 • Sessió Informativa - Nou reglament europeu de Protecció de dades

  PUBLICAT: 26 · 04 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats
  Sessió Informativa - Nou reglament europeu de Protecció de dades

  Invitació Sessió Informativa

 • Informació al dia - Març 2018

  PUBLICAT: 26 · 03 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  CANVIS EN LA REGULACIÓ DEL SISTEMA RED - RÈGIM ESPECIAL AUTÓNOMS

  El darrer 6 de març va sortir publicada al BOE l'Ordre ESS/214/2018, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED) pels autònoms. Aquesta ordre introdueix que l’afiliació al Sistema RED passa a ser obligatòria per a tots els treballadors incorporats al règim especial de treballadors autònoms.

  De quin termini disposen els treballadors autònoms per incorporar-se al sistema RED?

  Els treballadors per compte propi disposen d'un termini màxim de 6 mesos, (des de l’1 de març fins al 31 d'agost), per donar-se d'alta al sistema RED. 

  Com poden incorporar-se a aquest sistema?

  El treballador autònom pot afiliar-se ell mateix, com a autoritzat RED, o bé pot demanar al seu assessor que li faci el tràmit.

  El treballador per compte propi que ja disposa d'un assessor autoritzat RED que faci les gestions en nom seu, no ha de realitzar cap tràmit.

  El treballador autònom que vulgui figurar com a autoritzat RED, haurà  de disposar  d'un certificat digital per tal de poder formalitzar la seva autorització. 

  Per a qualsevol consulta o aclariment al respecte, es poden posar en contacte amb l’Àrea de laboral.

  David Carbonés i Andorrà
  Director de l'Àrea de Laboral