• Informació al dia - Juliol 2017

  PUBLICAT: 13 · 07 · 2017 Fiscal Societats

  RECLAMACIÓ PEL CÀRTEL DELS CAMIONS

  El dia 7 d’abril de 2017, va sortir publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Europea (DOCE), un resum de la Decisió de la Comissió Europea adoptada en data 19 de Juliol de 2016, que va decidir sancionar a diferents fabricants de camions per haver-se posat d’acord a l’hora de fixar preus de venda incrementats, així com endarrerir la introducció en el mercat de les noves tecnologies per a reduir les emissions dels seus vehicles. 

  Aquesta sanció obre la porta a què els transportistes i els afectats per haver adquirit determinades marques de camions entre el 17 de gener de 1997 i el 18 de gener de 2011, puguin reclamar indemnitzacions pel sobrepreu pagat, que s’estima entre un 10% i un 20%, en funció del resultat que es desprengui de la prova pericial corresponent. 

  Les marques dels vehicles afectats i la documentació necessària a recopilar per poder presentar la pertinent reclamació és la següent:

  VEHICLES AFECTATS - Marques: 

  1. DAF - PACCAR
  2. DAIMLER-MERCEDES BENZ
  3. FIAT- CNH - IVECO
  4. MAN
  5. AB - VOLVO – RENAULT
  6. SCANIA (pendent concloure el procediment)

   

  Adquirits entre el 17 de gener 1997 i el 18 de gener 2011 (no cal que siguin propietat del reclamant a dia d’avui).

  Camió mig  i pesat: a partir de 6 tones, camió rígid, Cap – Tractor. No afecta als camions adquirits de segona mà. 

  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA INCIALMENT PER PODER RECLAMAR:

  1. Factura d'adquisició en cas de compra o pòlissa amb l'entitat financera en cas d'arrendament financer (leasing) del vehicle.
  2. Permís de circulació del vehicle.
  3. Fitxa tècnica del vehicle.
  4. Autorització de transport de l'empresa del reclamant (MDLE si és lleuger, MDPE si és pesat o MPC si és privat complementari.

   

  IMPORTANT: El termini per poder reclamar acaba el proper 19 de juliol de 2017, pel que totes les reclamacions extrajudicials, és a dir, l’enviament d’una carta (BUROFAX) al fabricant posant de manifest la intenció de reclamar per interrompre la prescripció, s’haurien de fer abans d’aquesta data. En els casos en què sigui necessari iniciar actuacions judicials es farà imprescindible l’elaboració d’un informe pericial que determini el perjudici concret que s’ha sofert en cada cas.

  Estem a la seva disposició per a qualsevol qüestió referent a aquest assumpte.

  Pau Vila i Rutllant
  Advocat

 • Informació al dia - Juny 2017

  PUBLICAT: 30 · 06 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE

  La llei 49/2002 de 23 de desembre del Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i els incentius fiscals del mecenatge estableix diversos incentius fiscals per a aquelles persones o entitats que col·laborin amb organitzacions sense ànim de lucre que ajudin a la consecució d’objectius d’interès general. La mateixa llei 49/2002 estableix quines són les entitats sense ànim de lucre que poden ser objecte d’aquest mecenatge i el tipus de mecenatge que es pot concedir.

  Tot i que és convenient informar-se sobre el compliment de les condicions de la normativa per part de l’entitat receptora, en la pràctica la condició de l’entitat donatària queda establerta amb un certificat que ella mateixa expedirà.

  Existeixen quatre formes de mecenatge que comporten diferents incentius fiscals, tant en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com en l’Impost sobre Societats (IS) dels donants:

  a) La Donació, que és l’entrega d’aportacions a l’entitat sense ànim de lucre. Aquestes aportacions no han de ser necessàriament amb diners i permeten una deducció d’entre el 30% i el 75% del seu valor a l’IRPF i a l’IS, amb un increment del 5% si són recurrents (si es repeteixen en més de dos exercicis consecutius). El 75% s’aplica només en l’IRPF pels primers 150,00 euros. En el cas de l’Impost sobre Societats la despesa no té la consideració de despesa deduïble, tot i que es concedeixi la deducció. En els dos impostos la deducció té un límit màxim aplicable.

  b) Els Convenis de Col·laboració, que són la modalitat dirigida als empresaris individuals i a les entitats jurídiques. L’entitat donant signa un conveni amb una entitat sense ànim de lucre i aquesta última rep una donació que destinarà a la consecució d’un projecte d’interès social a canvi de donar a conèixer la participació del donant. La llei considera que aquesta aportació es deduïble com a despesa de l’activitat en el moment de calcular el resultat de l’activitat de l’empresari individual o l’entitat jurídica (sense aquesta norma seria una liberalitat no deduïble fiscalment).

  c) Despeses en Activitats d’Interès General, que es refereix a quan el donant es fa càrrec d’una despesa d’interès general de l’entitat sense ànim de lucre i la despesa es considera despesa de la seva activitat i no una liberalitat.

  d) Participació en Programes d’Interès General, que està adreçada a la col·laboració amb esdeveniments d’interès general (Jocs Olímpics, any Jacobeu...). Aquests esdeveniments han de tenir un patronat receptor de les donacions i han d’estar establerts per llei. És la pròpia Agència  Tributària, com a membre del patronat, qui rep i certifica les donacions.

  En qualsevol cas, tota col·laboració amb una entitat sense ànim de lucre, sigui de la modalitat que sigui, ha de ser certificada per l’entitat per tal que sigui deduïble. És important que es disposi del certificat abans del moment d’aplicar la deducció en l’impost corresponent.

  Atentament,

  Jordi Bonmatí i Roura
  Assessor fiscal i advocat

 • Acció directa del transportista

  PUBLICAT: 16 · 06 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  L'ACCIÓ DIRECTA DEL TRANSPORTISTA EFECTIU CONTRA EL CARREGADOR PER EXIGIR EL DEUTE DERIVAT DEL TRANSPORT

  La llei 9/2013, de 4 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres, va introduir, entre d’altres novetats, l’acció directa en el transport terrestre.

  Aquesta acció permet al transportista subcontractat que ha realitzat un servei a reclamar el preu del transport no satisfet, tant al carregador principal com a tots aquells predecessors en la cadena de subcontractació.

  En el document adjunt els expliquem la interpretació judicial actual de l’acció directa, quina limitació operativa té, les conseqüències d’aquesta acció i les mesures preventives que es poden adoptar.

  Ribas Àlvarez Advocats

   

 • El Popular

  PUBLICAT: 12 · 06 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  ARTICLE D'OPINIÓ

  El Banc Santander es queda el Banc Popular per un euro, i els seus accionistes perden tota la seva inversió. Existeix, però, una pressió molt forta, que farà buscar fórmules per compensar-los.            

  Ahir, diumenge 11 de juny, el Sr. Joan Ribas, feia una reflexió sobre el tema que encapçala aquesta notícia.

  Per a llegir-la cliqueu el link que trobeu a continuació.