• Informació al dia - Setembre 2017

  PUBLICAT: 29 · 09 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE (RGPD)

  El dia 27 d’abril de 2016, va sortir publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Europea (DOCE), el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglamento UE 2016/679) unificant i modernitzant la normativa europea sobre la protecció de dades. Aquest prevaldrà sobre la normativa espanyola i implicarà canvis a les empreses.

  Quan entra en vigor?

  El 25 de maig de 2018.

  Principals canvis

  • El consentiment del client o usuari haurà de ser sempre explícit amb una acció afirmativa. No serà admès el consentiment tàcit.
  • Es dona més importància als drets dels ciutadans; afegint el dret a l’oblit i el dret a la portabilitat de dades d’un proveïdor de serveis a un altre.
  • Responsabilitat proactiva. Les empreses podran certificar el seu sistema de protecció de dades o adherir-se a codis de conducta per demostrar que estan complint amb el Reglament.
  • S’exigirà una avaluació d’impacte, sobre tot quan tractem dades sensibles, abans d’iniciar el tractament de dades.
  • Segons el volum de l’empresa s’exigirà la figura del Delegat de Protecció de dades. Aquest figura podrà ser interna o externa.
  • Quan es detecti una violació de la seguretat s’haurà de notificar en un termini de 72 hores a les autoritats de control, i si és d’alt risc, als interessats.
  •  L’àmbit d’aplicació del Reglament és sobre dades de tots els ciutadans europeus, independentment de la ubicació del negoci; és a dir, qualsevol entitat que presti els seus serveis o productes a ciutadans de la Unió. Per això, es crea la finestreta única (One Stop Shop).
  • Règim sancionador més exigent. Les multes poden arribar als 20 milions d’euros o el 4% del volum del negoci total anual de l’exercici financer anterior. 

   

  Com aplicar-ho a les nostres empreses?

  Encara que sigui una norma única, aquesta s’ha d’interpretar a nivell nacional; l’Agencia Española de Protección de Datos haurà de pronunciar-se en uns 50 articles del Reglamento.

  Hi haurà plans definits per a microempreses, pimes i mitjanes empreses on es desenvoluparan manuals específics.  

  Per a qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb les nostres oficines a través del correu electrònic: lopd@ribasalvarez.cat.

  Eva Àlvarez i Arnau
  Assessora Fiscal

 • Les accions legals contra el Banc Popular

  PUBLICAT: 14 · 07 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  El passat 7 de juny es va anunciar a través d’una nota de premsa que la comissió rectora del FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) havia procedit a vendre el Banc Popular al Banc de Santander per 1 euro.

  En el document adjunt us donem unes pautes respecte a les mesures legals que es poden prendre, en quin termini s’ha de portar a terme i quines vies de reclamació hi ha.

  Per a ampliació de la informació, estem a la seva disposició en l’àrea jurídica.

  Ribas Àlvarez Advocats

 • Informació al dia - Juliol 2017

  PUBLICAT: 13 · 07 · 2017 Fiscal Societats

  RECLAMACIÓ PEL CÀRTEL DELS CAMIONS

  El dia 7 d’abril de 2017, va sortir publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Europea (DOCE), un resum de la Decisió de la Comissió Europea adoptada en data 19 de Juliol de 2016, que va decidir sancionar a diferents fabricants de camions per haver-se posat d’acord a l’hora de fixar preus de venda incrementats, així com endarrerir la introducció en el mercat de les noves tecnologies per a reduir les emissions dels seus vehicles. 

  Aquesta sanció obre la porta a què els transportistes i els afectats per haver adquirit determinades marques de camions entre el 17 de gener de 1997 i el 18 de gener de 2011, puguin reclamar indemnitzacions pel sobrepreu pagat, que s’estima entre un 10% i un 20%, en funció del resultat que es desprengui de la prova pericial corresponent. 

  Les marques dels vehicles afectats i la documentació necessària a recopilar per poder presentar la pertinent reclamació és la següent:

  VEHICLES AFECTATS - Marques: 

  1. DAF - PACCAR
  2. DAIMLER-MERCEDES BENZ
  3. FIAT- CNH - IVECO
  4. MAN
  5. AB - VOLVO – RENAULT
  6. SCANIA (pendent concloure el procediment)

   

  Adquirits entre el 17 de gener 1997 i el 18 de gener 2011 (no cal que siguin propietat del reclamant a dia d’avui).

  Camió mig  i pesat: a partir de 6 tones, camió rígid, Cap – Tractor. No afecta als camions adquirits de segona mà. 

  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA INCIALMENT PER PODER RECLAMAR:

  1. Factura d'adquisició en cas de compra o pòlissa amb l'entitat financera en cas d'arrendament financer (leasing) del vehicle.
  2. Permís de circulació del vehicle.
  3. Fitxa tècnica del vehicle.
  4. Autorització de transport de l'empresa del reclamant (MDLE si és lleuger, MDPE si és pesat o MPC si és privat complementari.

   

  IMPORTANT: El termini per poder reclamar acaba el proper 19 de juliol de 2017, pel que totes les reclamacions extrajudicials, és a dir, l’enviament d’una carta (BUROFAX) al fabricant posant de manifest la intenció de reclamar per interrompre la prescripció, s’haurien de fer abans d’aquesta data. En els casos en què sigui necessari iniciar actuacions judicials es farà imprescindible l’elaboració d’un informe pericial que determini el perjudici concret que s’ha sofert en cada cas.

  Estem a la seva disposició per a qualsevol qüestió referent a aquest assumpte.

  Pau Vila i Rutllant
  Advocat

 • Informació al dia - Juny 2017

  PUBLICAT: 30 · 06 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE

  La llei 49/2002 de 23 de desembre del Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i els incentius fiscals del mecenatge estableix diversos incentius fiscals per a aquelles persones o entitats que col·laborin amb organitzacions sense ànim de lucre que ajudin a la consecució d’objectius d’interès general. La mateixa llei 49/2002 estableix quines són les entitats sense ànim de lucre que poden ser objecte d’aquest mecenatge i el tipus de mecenatge que es pot concedir.

  Tot i que és convenient informar-se sobre el compliment de les condicions de la normativa per part de l’entitat receptora, en la pràctica la condició de l’entitat donatària queda establerta amb un certificat que ella mateixa expedirà.

  Existeixen quatre formes de mecenatge que comporten diferents incentius fiscals, tant en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com en l’Impost sobre Societats (IS) dels donants:

  a) La Donació, que és l’entrega d’aportacions a l’entitat sense ànim de lucre. Aquestes aportacions no han de ser necessàriament amb diners i permeten una deducció d’entre el 30% i el 75% del seu valor a l’IRPF i a l’IS, amb un increment del 5% si són recurrents (si es repeteixen en més de dos exercicis consecutius). El 75% s’aplica només en l’IRPF pels primers 150,00 euros. En el cas de l’Impost sobre Societats la despesa no té la consideració de despesa deduïble, tot i que es concedeixi la deducció. En els dos impostos la deducció té un límit màxim aplicable.

  b) Els Convenis de Col·laboració, que són la modalitat dirigida als empresaris individuals i a les entitats jurídiques. L’entitat donant signa un conveni amb una entitat sense ànim de lucre i aquesta última rep una donació que destinarà a la consecució d’un projecte d’interès social a canvi de donar a conèixer la participació del donant. La llei considera que aquesta aportació es deduïble com a despesa de l’activitat en el moment de calcular el resultat de l’activitat de l’empresari individual o l’entitat jurídica (sense aquesta norma seria una liberalitat no deduïble fiscalment).

  c) Despeses en Activitats d’Interès General, que es refereix a quan el donant es fa càrrec d’una despesa d’interès general de l’entitat sense ànim de lucre i la despesa es considera despesa de la seva activitat i no una liberalitat.

  d) Participació en Programes d’Interès General, que està adreçada a la col·laboració amb esdeveniments d’interès general (Jocs Olímpics, any Jacobeu...). Aquests esdeveniments han de tenir un patronat receptor de les donacions i han d’estar establerts per llei. És la pròpia Agència  Tributària, com a membre del patronat, qui rep i certifica les donacions.

  En qualsevol cas, tota col·laboració amb una entitat sense ànim de lucre, sigui de la modalitat que sigui, ha de ser certificada per l’entitat per tal que sigui deduïble. És important que es disposi del certificat abans del moment d’aplicar la deducció en l’impost corresponent.

  Atentament,

  Jordi Bonmatí i Roura
  Assessor fiscal i advocat