tornar
 • Durant el mes de novembre es pot optar pel règim de diferiment de l'IVA a la Importació

  PUBLICAT: 17 · 11 · 2016 Fiscal Societats, Fiscal Internacional

  Una de les novetats importants que va introduir la reforma de la Llei de l'IVA el 2015 va consistir en la modificació de l'IVA a la importació, que permet que determinats operadors puguin diferir l'ingrés de l'IVA al temps de presentar la corresponent declaració-liquidació (model 303 IVA) a través de la inclusió d'aquestes quotes en la declaració-liquidació i sense haver de realitzar l'ingrés al moment de la importació. 

  Es tracta d'un règim optatiu, al que es podran acollir: les empreses del règim de devolució mensual, les empreses que el seu volum d'operacions de l'any natural anterior superi els 6.010.121,04 euros, o les empreses que apliquin el règim de grup d'entitats a efectes d'IVA, entre altres.

  Durant el mes de novembre (mitjançant la declaració censal model 036) l’empresa es pot acollir al denominat règim de diferiment de l'IVA. D'aquesta manera ja no s’haurà d'avançar l'IVA suportat per les importacions i es podrà declarar i deduir a les declaracions periòdiques d'IVA, evitant així costos financers. Aquesta opció es realitzarà al novembre de l'any anterior al que hagi de tenir efectes o bé, en empreses noves, al moment de donar-se d'alta i s'entén prorrogada per als anys següents mentre no es produeixi la seva renúncia o la seva exclusió. Aquest règim, una vegada realitzada l'opció, resulta obligatori per a totes les operacions d'importació realitzades durant l'any natural.

  L’ingrés de les quotes d’IVA d’importació liquidades per l’administració s’efectuarà en declarar, en el model 303, l'IVA per les importacions de cada període mensual:

  - S’haurà de declarar l'IVA suportat (i que la seva empresa el pugui deduir) en la casella 33.

  - S’haurà d'emplenar també la casella 77 (IVA a la importació pendent d'ingrés), augmentant així el resultat de la liquidació.

  Des de la pàgina web de l’AEAT pot consultar les quotes d'IVA d'importació declarades per la seva empresa en duanes en cada període (i pendents d'ingrés). Aquest tràmit denominat “Consulta de l'IVA importació amb diferiment de pagament” permet consultar les quotes d'IVA diferit corresponents a cada període, així com l'estat en què es troben aquests deutes.

  Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

  Joan Ernest Ribas i Donato.