tornar
 • Informació al dia - Abril 2017

  PUBLICAT: 28 · 04 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Internacional

  PLA D’INSPECCIÓ 2017 DE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT)

  En el marc del Pla d’Inspecció de 2017, l’AEAT ha reforçat els seus recursos humans i tècnics per intensificar la lluita contra el frau; per fer-ho, es basarà en una interpretació més estricta de la normativa fiscal, normativa que s’ha modificat els últims anys per permetre aquesta interpretació. 

  Per a l’aplicació del Pla d’Inspecció de 2017, l’AEAT disposarà de més recursos tècnics i humans que li permetran un increment del creuament de dades, com per exemple: targetes de crèdit, operacions bancàries, pàgines web, etc. Aquestes actuacions es coordinaran amb les d’altres administracions tributàries i amb la Inspecció de Treball, quan sigui necessari.

  El Pla d’Inspecció de 2017 de l’AEAT preveu:

  - Incrementar les Personacions al domicili del contribuent, tant de persones físiques com de jurídiques, amb un especial interès pels professionals independents i de les activitats propícies al cobrament en efectiu.

  -  Utilitzar els nous recursos tècnics per analitzar dades que siguin indicadores de signes de riquesa alts, marges d’activitat baixos, valors patrimonials elevats per causes de difícil explicació, consums excessius en relació a la renda

  Intensificació dels requeriments d’informació als Professionals: en relació a la seva activitat, aplicant criteris més estrictes en relació a la deducció de les despeses, així com una especial vigilància de les societats interposades. 

  Patrimoni situat a l’estranger: control exhaustiu del patrimoni situat a l’estranger (model 720), la realitat de la residència fiscal i els indicis de frau. 

  Societats: aplicar la nova llei de l’Impost sobre Societats, en vigor des de 2015, per a una major vigilància de les compensacions de bases imposables negatives, fusions i operacions vinculades – recordin que la nova llei de l’Impost sobre Societats dificulta la prescripció i facilita la revisió de les bases imposables negatives. 

  -  Recaptació: una major aplicació de la normativa que permet la realització d’embargaments cautelars, així com la derivació de responsabilitats. 

  És per això, que hem de recomanar una total adequació als aspectes fiscals formals en totes les activitats econòmiques i professionals, que es conservin els justificants de les operacions realitzades a més dels extractes bancaris i targetes de crèdit, revisar les dades comptables, etc., per evitar conseqüències negatives per la falta de detall o documentació.

  Poden realitzar tantes consultes a l’equip de professionals de l’assessoria com necessitin, donat el gran canvi de relació amb l’Administració Tributària que es preveu en els propers anys.

  Atentament, 

  La Direcció de Ribas Àlvarez