tornar
 • Informació al Dia - Maig 2016

  PUBLICAT: 31 · 05 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Assessorament i Gestió Mediambiental

  QUINES SÓN LES PRINCIPALS OBLIGACIONS I LIMITACIONS QUE TINC COM A PROPIETARI D’UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC?

  Un habitatge d’ús turístic és aquell habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d'un preu per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any.

  L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

  1/ Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.

  2/ No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.

  3/ Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

  Abans de començar l'activitat d'habitatge d'ús turístic cal presentar, a l'Ajuntament del municipi on s'ubica l'habitatge, una comunicació prèvia d'inici d'activitat degudament formalitzada pel propietari, i l’Ajuntament l’ha de presentar a la Generalitat de Catalunya.

  Les obligacions dels propietaris són:

  - Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències.

  - Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge (telèfons per reparacions, etc).

  - Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones allotjades, a través del web dels Mossos d'Esquadra Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge.

  - Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), vigent des de 2012.

  - Disposar de fulls de reclamació, denúncia.

  Cal destacar també que la Generalitat de Catalunya desenvolupa, des de fa temps, una important ofensiva contra la comercialització de pisos turístics il·legals, per sancionar tant als portals que els anuncien com als propietaris de pisos de lloguer per dies que no exhibeixin amb claredat el seu número de registre de Turisme de Catalunya (el número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya (RCT) ha de ser exhibit juntament amb qualsevol anunci de lloguer per dies).

  No fer-ho implica multes, encara que l’habitatge compti amb la llicència corresponent. Per aquesta activitat il·legal, es castigarà tant a l'anunciant o portal, com al propietari que no compleixi la normativa. En aquests casos, la llei de turisme de Catalunya estableix sancions que van dels 3.001,00€ als 30.000,00€, i el tancament de l’establiment amb la corresponent pèrdua de la llicència.

  Com sempre, si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb aquest despatx.

  Olga Ginesta i Madruga
  Àrea Fiscal