tornar
 • Informació al dia - Novembre 2016

  PUBLICAT: 25 · 11 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Fiscal Internacional

  COM RECUPERAR L'IVA PAGAT A L'ESTRANGER

  Degut al procés accelerat de globalització i internacionalització que ens trobem actualment, cada vegada és més freqüent que s’hagi de suportar l’IVA en les despeses que realitzem fora d’Espanya. És per aquest motiu, que considerem convenient explicar-los com es poden recuperar els imports de l’IVA pagats a l’estranger.

  El model 360 és el formulari de l’Agència Tributària que gestiona la devolució de l’IVA a empresaris i professionals no establerts en el territori d’aplicació de l’impost. La seva presentació s’ha de fer de forma telemàtica, obligatòriament.

  L’Administració Tributària no permet la deducció de l'IVA suportat a l’estranger en les declaracions tributàries espanyoles, tot i que sí admet que se sol·liciti la reintegració del mateix IVA.

  Com sabem si podem sol·licitar una reintegració?

  S’acudeix a una comparativa amb les condicions de deduïbilitat que tenim a l’estat espanyol. És a dir, si aquesta despesa hagués estat deduïble a Espanya, en les declaracions realitzades per l'IVA suportat a territori espanyol, es pot recuperar l'IVA de les despeses realitzades a l'estranger mitjançant la sol·licitud de devolució. Per altra banda, si les citades quotes d’IVA no fossin deduïbles a Espanya (en no poder justificar la despesa com a necessària per a l’activitat empresarial realitzada) no serà possible obtenir el reintegrament de l’IVA suportat a l’estranger.

  Amb quina freqüència es pot sol·licitar la devolució?

  Dependrà directament de la quantia de la sol·licitud.

  - Si l’import a retornar és superior als 400,00 Euros, podrem realitzar la presentació del model de manera trimestral.

  - En canvi, si l’import és inferior als 400,00 Euros, la sol·licitud s'haurà de fer anualment.

  - Hem de tenir en compte que l'import mínim de la sol·licitud ha de ser de 50,00 Euros.


  El termini de presentació de la sol·licitud de devolució és fins al 30 de setembre de l'any següent a la data de la factura.

  Quina informació es necessita per demanar la devolució?

  En el model 360 s’ha d’anotar tota la informació relativa al proveïdor a qui hem realitzat la despesa, a més de la informació relativa a la factura: data de la mateixa, base imposable, quota de l'IVA aplicada i conceptes de la despesa realitzada. També cal adjuntar la factura per la que estem realitzant la sol·licitud.

  S’haurà de realitzar una sol·licitud per cada un dels països en què s'hagi realitzat la despesa. La gestió de l'impost és independent per a cada un dels Estats i la gestió de la sol·licitud s'ha de tramitar amb l’oficina recaptatòria de cada país; de manera que, a efectes pràctics, l’Agència Tributària ens demana que presentem un model 360 per cada país en què se sol·licita la devolució de l'IVA i, posteriorment, l'Administració espanyola serà qui gestionarà la devolució en el país on es va suportar l'IVA.

  L’impost indirecte suportat a països de fora de la Unió Europea també es pot recuperar, sempre i quan hi hagi un acord de reciprocitat amb Espanya. Fins a dia d’avui, els principals països amb els que hi ha acord són: Canadà, Israel, Japó, Mònaco, Noruega i Suïssa. 

  Una salutació cordial,

  Marta Oduber i Martorell
  Assessora Fiscal