tornar
 • Informació al dia - Novembre 2017

  PUBLICAT: 02 · 11 · 2017 Fiscal Societats

  OBLIGATORIETAT DEL CODI LEI (Legal Entity Identifier)

  Els volem informar que segons allò establert per la vigent normativa europea (reglament “EMIR” 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als derivats extra borsaris i Directiva UE 65/2014 “MIFID II”), les persones jurídiques que operin en el mercat de productes cotitzats (borsa, renda, productes derivats...) necessitaran obligatòriament un identificador conegut com a “codi LEI”.

  Per tant, de moment, en queden exceptuades les persones físiques.

  Què és el codi LEI?

  Es tracta d’un codi alfanumèric de 20 caràcters per identificar a nivell mundial les persones jurídiques que operen amb productes de mercats financers, i que necessàriament hauran d’utilitzar les empreses de serveis d’inversió i entitats de crèdit per portar a terme les transaccions d’instruments financers admesos a negociació en el mercat per compte dels seus clients, identificant-los amb aquest codi abans d’executar l’operació.

  Quan entra en vigor?

  Per l’operativa de derivats i assegurances de canvi serà obligatori a partir de l’1 de novembre de 2017.

  Per l’operativa de renda variable, renda fixa, productes estructurats, ETF i SICAV serà obligatori a partir del 3 de gener de 2018.

  Com s’obté el codi?

  La sol·licitud s’ha de fer a través de la pàgina web del Ministeri de Justícia. Una vegada completada i signada pel representant de la societat amb el corresponent segell de l’empresa cal presentar-la en el Registre Mercantil competent.

  En un termini aproximat de 5 dies s’obté el codi a través del correu electrònic facilitat en la sol·licitud.

  El codi té una vigència d’un any des de la seva emissió, per tant caldrà renovar-lo abans no caduqui.

  Els aranzels del Registrador per l’emissió del codi són de 100 Euros + IVA, pel que fa a la sol·licitud inicial, i de 50 Euros + IVA per les posteriors renovacions.

  Per qualsevol consulta referent a aquest tema, així com en el cas que siguin un dels subjectes obligats a l’obtenció del codi LEI i precisin dels nostres serveis, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

  M. Àngels Adroher i Recasens
  Advocada