tornar
 • Informació al Dia - Setembre 2016

  PUBLICAT: 30 · 09 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  EL DISSABTE DEIXA DE SER DIA HÀBIL A EFECTES DEL CÒMPUT DELS TERMINIS PER CONTESTAR LES NOTIFICACIONS TRIBUTÀRIES

  La Llei General Tributària estableix que a efectes de còmput de terminis per contestar notificacions se seguirà el que digui la normativa administrativa comú. El dia 2 d’octubre entrarà en vigor la nova Llei del Procediment Administratiu Comú (39/2015). Aquesta llei va ser aprovada a l’octubre de 2015, però no entrarà en vigor fins el proper dia 2 d’octubre.

  La nova llei estableix que els dissabtes no són considerats dies hàbils a efectes del còmput de terminis. La Llei General Tributària ja especificava que els dissabtes no eren hàbils a efectes de presentació d’impostos, però sí que ho eren pel còmput dels terminis per contestar els requeriments de l’Administració Tributària, ja que la Llei del Procediment Administratiu Comú, que quedarà derogada, els considerava hàbils.

  Es donava fins ara la paradoxa que si un termini impositiu acabava un dissabte, passava al primer dia hàbil següent, generalment el dilluns, mentre que si havíem de contestar un requeriment comptant com a últim dia el dissabte, s’havia de presentar com a molt tard aquell dia sota la pena de contestar fora de termini, amb les conseqüències que això tingués a nivell sancionador i en els nostres drets com a administrats.

  L’efecte d’aquest nou sistema de còmput dels terminis és que quan l’Administració Tributària ens doni el termini de resposta en dies, el dissabte no es comptarà en el total.

  Per exemple: si ens donen 10 dies per contestar, només comptarem els dies laborables de dilluns a divendres i en una setmana en la que no hi hagi dies festius intercalats, hauran transcorregut 5 dies. Fins ara es comptaven els dissabtes; per tant, en una setmana sense festius intercalats haurien transcorregut 6 dies.

  Si no es diu el contrari, quan ens donin el termini en dies es considerarà que són dies hàbils, si fossin dies naturals s’hauria d’especificar clarament.

  Tanmateix, si ens donen els terminis en hores, mesos o anys, es comptarà de data a data, sense tenir en compte el número de dies entre elles. Si un mes no tingués la data equivalent, per exemple el dia 31 o el dia 29 de febrer, es considerarà la data immediatament anterior, és a dir dia 30 o dia 28 de febrer.

  També cal tenir en compte, que si el dia límit per contestar el requeriment fos en dissabte, aquest dia no es tindria en compte i passaria al primer dia hàbil següent.

  Una salutació cordial,

  Jordi Bonmatí i Roura
  Assessor Fiscal i Advocat