tornar
 • La necessitat d’assessorament professional en la venda d'una activitat o societat

  PUBLICAT: 03 · 11 · 2016 Consultoria de Gestió i Estratègia

  La transmissió (venda) d’un negoci pot ser una bona opció, tant pel que vol deixar l’activitat com per l’empresari que la vol adquirir. Durant aquest procés cal fer una valoració professional de la societat o activitat, veure quina opció és mes adient i analitzar bé el destí dels treballadors, els deutes, les marques, etc. Els mètodes de valoració que es poden utilitzar varien molt segons el tipus de comerç o activitat industrial, però sobretot cal controlar els aspectes fiscals i jurídics del traspàs de l’activitat. Cal tenir en compte el següent:

  - Terminis. El canvi de propietari i/o de direcció s’ha de comunicar convenientment, segons l’activitat. Pels clients, inversors, proveïdors i entitats financeres.

  - Negociació sobre el valor de l’empresa i treball professional amb dades i documents. Les parts poden tenir una idea durant la negociació estratègica, però cal també destinar esforços i treball de professionals a analitzar amb dades fiables i realistes la rendibilitat de l’empresa o activitat que es ven, els passius o actius que cal identificar i limitar l’abast de les seves conseqüències, revisar exhaustivament documents legals. A més, un cop assolit l’acord sobre les condicions de la venda, cal firmar el document públic o privat, i hi pot haver canvis o dubtes en el darrer moment que poden frustrar l'operació o demorar-la molt, si no s’han especificat molt bé, des del principi, les expectatives de cada part i la concreció de l’acord.

  - Els deutes.  No són transmesos al nou propietari automàticament, cal fer un pacte específic al respecte, i normalment el canvi de deutor ha de ser comunicat i validat pel creditor. En cas contrari, pot existir un conflicte i el creditor podría demanar a l'anterior empresari que assumeixi el deute. De la mateixa forma, pels crèdits que tingui pendent de cobrar, en cas d’absència de pacte, el nou empresari no els assumeix i no podrà exigir que es paguin.

  - La plantilla. Se sol mantenir les condicions dels treballadors i els seus drets, i durant la negociació és una qüestió que cal tractar amb molta cura.

  - Autoritzacions administratives. El nou propietari ha de complir totes les condicions que es varen observar per obtenir la llicència anterior.

  - Aspectes impositius. La possibilitat de transmetre l’empresa com a unitat autònoma que pot funcionar sola permet que no estigui dubjecte a IVA i ITP. També es poden vendre les participacions de la societat i es pot pactar que l’antic propietari es vinculi a la mateixa durant un temps, per transmetre coneixements d’importància.

  Joan Ernest Ribas i Donato.