tornar
 • La Plus-Vàlua Municipal

  PUBLICAT: 07 · 03 · 2017 Dret tributari

  LA PLUS-VÀLUA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL

  Recentment, la Sentència del Tribunal Constitucional dictada el dia 16 de febrer de 2017, en referència a una qüestió d’inconstitucionalitat promoguda envers una Norma Foral de Gipuzkoa, ha declarat que l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (la plus-vàlua municipal) és contrari a la Constitució  Espanyola en la mesura que sotmeti a tributació situacions en les que realment no hi hagi hagut un augment del valor del terreny de naturalesa urbana, quan es porta a terme la seva transmissió.

  Per a informació addicional, vegeu els documents adjunts.

  Ribas Àlvarez Advocats