tornar
  • Modificacions en la tributació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

    PUBLICAT: 08 · 01 · 2019 Dret hipotecari i registral, Dret tributari

    A finals del 2018 es van produir una sèrie de canvis que modifiquen la tributació en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

    En el document adjunt, us els comentem.

    RIBAS ÀLVAREZ ADVOCATS