tornar
 • Sessió Informativa d'alternatives d'inversions

  PUBLICAT: 06 · 10 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Assegurances Personals

  ALTERNATIVES D'INVERSIONS EN TEMPS DE BAIXES RENDIBILITATS

  Ahir, dimecres 5 d'octubre, es va realitzar a l’Auditori del Centre de Ribas Àlvarez assessors i consultors (C/Sèquia 7, 7a planta, Girona) una interessant sessió informativa sobre com posicionar els estalvis en inversió financera, tant per a PIMES com per a particulars.

  El Ponent, Sr. Rafael Hurtado, Doctor en Economia i Director d’Inversions d’Allianz Popular Asset Management, va exposar els antecedents que expliquen la situació actual de baixos tipus d’interès, i va predir que aquests tipus poden mantenir-se en un horitzó d’almenys tres o quatre anys, el que afecta directament a la rendibilitat dels productes financers a l’abast de l’inversor i al termini (mig-llarg) que cal considerar per enfocar la inversió.  

  En l’actualitat, la majoria de productes financers ofereixen poca rendibilitat als estalvis i a les inversions financeres. Per tenir una visió més àmplia de les diferents alternatives, durant l’exposició va comparar l’evolució dels mercats financers amb la inversió en actius immobiliaris. Una de les principals diferències entre els dos mercats és la major estabilitat del mercat immobiliari, però en el que l’inversor s’exposa a una major incertesa entre preu de compra, preu de venda, i horitzó temporal de la inversió. Per altra part, va destacar l’efecte dels factors psicològics en els mercats financers, que introdueixen una volatilitat que no sempre està justificada.

  En un entorn així, per aconseguir cert rendiment en la inversió financera cal exposar-se a cert risc de fluctuacions, mitjançant inversió en renda variable (sigui en fons d’inversió o en valors), segons el ponent. També va destacar la necessitat d’analitzar el rendiment en termes reals, considerant la inflació que hi ha a cada economia, en lloc de considerar únicament en termes nominals el resultat de posicionar els estalvis en un o altre producte financer. Va recomanar, en el cas dels valors, optar per títols que ofereixin un dividend, sobretot invertint en empreses europees consolidades.  També va incidir en què els bons o altres actius financers poden oferir major rendibilitat, però que no estan exempts de determinats riscos, que cal analitzar cas per cas, segons quina entitat o entitats siguin les emissores dels bons.

  El Sr. Rafael Hurtado dirigeix un equip d’inversions composat per 22 especialistes que gestionen, entre altres, fons d’inversió i plans de pensions amb uns actius superiors a 11.000 milions d’euros.

  Joan Ernest Ribas i Donato.