Ribas Àlvarez / Firma Professional

RIBAS·ÀLVAREZ està formada per societats especialitzades en gestionar i assessorar a empreses, entitats i particulars en aspectes Fiscals, Jurídics, Economicofinancers, Laborals, Comptables i Assegurances, entre altres serveis.