Ribas Àlvarez / Firma Professional / Història de la Firma

Història de la Firma

La nostra història:

1975 - JOAN RIBAS i JOSEP ÀLVAREZ funden ASSESSORIA D’EMPRESES RIBAS ÀLVAREZ, amb l’objectiu d’oferir serveis d’assessorament fiscal, comptable, i mercantil. Destacar els serveis a col·legis professionals i a gremis, així com la consultoria econòmica per a la creació d’empreses fent costat als empresaris i els seus equips de persones.

1976 - S’amplien els serveis als clients amb la incorporació del SERVEI LABORAL: assessorament i gestió laboral. Actualment lidera l’equip en DAVID CARBONÉS.

1979 - Donat el nombre de clients a la zona de la Garrotxa s’amplien els serveis de proximitat als clients de la comarca creant el despatx RIBAS ÀLVAREZ OLOT, sent-ne el primer director el Sr. BALDIRI ESPUÑA (+). Actualment el director d’Olot és en JORDI DOMÈNECH.

1983 - Es crea, juntament amb altres despatxos de Girona, la firma AUDITORIA I CONTROL, AUDITORS, SLP, on s’amplien els serveis d’AUDITORIA I CONSULTORIA. El Director inicial va ser en JORDI DOMÈNECH i l’actual és en CARLES SUREDA.

1996 -  La necessitat de comunicació i també les millores tecnològiques i la voluntat, sempre present, d’oferir els millors serveis i instal·lacions a les empreses i particulars, RIBAS ÀLVAREZ concentra tots els serveis a l’actual edifici del carrer de la Sèquia número 7 de Girona. Es realitza una important inversió: compra de l’Edifici Constitució, instal·lacions que formen les actuals oficines de la Central del Grup Ribas·Àlvarez.

Creació de l'Auditori del Centre a la 7a planta de l'Edifici Constitució, espai adaptat per fer tot tipus de conferències, xerrades i reunions professisonals, disponible per organismes i empreses, en un entorn privilegiat, disposant d'una gran terrassa amb vistes úniques a la Ciutat.

2001 - S’amplien els serveis creant la corredoria d’assegurances ASSESSORIA RIBAS ÀLVAREZ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL, amb un equip professional dirigit per FRANCESC ANTON VIVES (Responsable) i ARIADNA ÀLVAREZ ARNAU (Corredora), amb l'objectiu d'assessorar a les empreses per ajustar les seves pòlisses, maximitzant les cobertures i minimitzant els costos, comparant i oferint diferents productes de les companyies d'assegurances de primer nivell,  amb les que treballem.

2002 - Sota el concepte ÀREA DE COMERÇ INTERNACIONAL es dóna suport a les empreses amb les tasques administratives per a l’exportació/importació o consultes sobre el documents del comerç internacional. Comptem amb col·laboradors en diferents països per assessorar a les empreses dels seus projectes d’internacionalització.

2009 - RIBAS ÀLVAREZ comença un projecte de col·laboració amb despatxos professionals. Aquest projecte té dues modalitats:

1- RIBAS ÀLVAREZ col·labora amb despatxos professionals (gestories) no vinculats al grup, oferint els nostres serveis per tractar temes específics, respectant en tot moment, la relació client-gestoria, de forma que els serveis oferts per Ribas·Àlvarez són transparents al client final.

2- Despatxos en els que RIBAS ÀLVAREZ en té una participació com a soci:

RIBAS ÀLVAREZ SALT: Continuant amb la idea de proximitat amb els clients i ampliar serveis de comptabilitat, tant presencials com a distància, RIBAS ÀLVAREZ adquireix el control de la societat CIURANA TRÀMITS. 

RIBAS ÀLVAREZ RIPOLL: Que depenent de RIBAS ÀLVAREZ OLOT gestiona les necessitats de la comarca del Ripollès.

RIBAS ÀLVAREZ ROSES: En la que RIBAS ÀLVAREZ en té una participació com a soci. El responsable és en ROMÀ CORCOLL.

2012 - Any de constitució de la societat RIBAS ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL, formada per diversos socis professionals. 

2012 -  TECNOLOGIA: La inversió constant amb tot l’entorn informàtic ens anima a portar a terme els actuals projectes, entre

- La gestió documental.

- Millora de la Web corporativa

- Creació d'un sistema de seguiment de clients

- El núvol pels nostres clients, sobretot micro-empreses, pels seus serveis comptables 

2014 - Es va consolidant la idea de crear la marca RIBAS ÀLVAREZ ADVOCATS, amb la incorporació de professionals del dret en les branques de LABORAL, MERCANTIL, ADMINISTRATIU i CIVIL.

La historia de RIBAS ÀLVAREZ s’escriu dia a dia, cada vegada que fem un clic a l’ordinador, cada vegada que estudiem un tema del client que ha confiat en el nostre saber fer, cada cop que hem de refer un pensament perquè el resultat no és el que el client volia. L’entorn complex, tant personal dels nostres clients com econòmic, i la dispersió de normes, ens esperonen a l’estudi i a la comprensió, i és aquest repte constant el que ens fa créixer.

A totes i cada una de les persones que formen i han format part d’aquesta història, que cada dia fem entre tots, moltes gràcies.

La Direcció de RIBAS ÀLVAREZ.