Ribas Àlvarez / Firma Professional / Missió i valors

Missió i valors

MISSIÓ

Ribas·Àlvarez té com a missió principal assessorar amb serveis fiscals, jurídics, comptables i laborals, així com atendre, estudiar i donar resposta a qualsevol qüestió o projecte derivat de la consulta dels seus clients.

Anticipar les necessitats de projectes empresarials dels clients, i respondre-hi eficientment ens permet aconseguir la seva confiança en el nostre assessorament. Una comunicació fluïda amb l'empresa i un elevat grau d'implicació en tots els assumptes, així com la representació davant les administracions públiques, són els eixos de la nostra activitat.

Amb el compromís d'atendre cada cop millor les necessitats d'empreses, professionals i particulars, el ventall actual de serveis especialitzats cobreix íntegrament tant àrees funcionals de direcció estratègica com de gestió administrativa.

VALORS

 - El client és el punt de referència en la nostra feina diària

 - Tots els professisonals de RA treballen en equip per donar sempre el millor servei possible

- Formació continuada del personal per adaptar-se als canvis constants de legislació

- Respecte envers el marc legal i compromís amb l'ètica empresarial

- Eficàcia en el treball i eficiència en la utilització dels recursos

- Experiència, rapidesa i responsabilitat en la gestió dels assumptes corporatius o personals

- Alta qualitat en el servei i seguiment constant de l'activitat

- Coordinació intradepartamental i formació específica del personal

- Assignació d'un responsable de l'atenció personalitzada de cada assumpte

- Cèntriques oficines amb recursos tècnics moderns i els millors mitjans humans