Serveis professionals / Àrea Comptable / Serveis Comptables
 

Serveis Comptables

Assistim i gestionem la problemàtica comptable de les organitzacions, i supervisem la confecció dels seus comptes anuals.

-          Elaboració i legalització de la comptabilitat

-          Presentació dels llibres de comptabilitat al Registre Mercantil.

-          Elaboració d’informes de compte de Resultats analítics.

-          Preparació i presentació dels Comptes Anuals.

-          Anàlisi d’estats financers periòdicament segons la necessitat de cada empresa.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació