Serveis professionals / Àrea Fiscal / Fiscal Individual

// Actualitat

 

Fiscal Individual

Els serveis que s’ofereixen estan orientats a les obligacions fiscals de les persones físiques, dels autònoms i de Family Offices. 

Optimització Patrimonial Familiar i Planificació Successòria

Oferim una gestió i un assessorament integral en l’àmbit econòmic-fiscal de l’empresa familiar i els seus partícips.  També oferim assessorament i consultoria  en la transmissió generacional de negocis, liquidació d’herències, donacions, etc., assessorant i aplicant els criteris per minimitzar l’impacte fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Successions i Donacions. 

Compliment de les Obligacions tributàries periòdiques

Elaborem i presentem les liquidacions tributàries i declaracions informatives dels empresaris individuals, analitzem i planifiquem les possibles operacions amb transcendència fiscal. A nivell particular assessorem i tramitem les declaracions de renda i patrimoni de les persones físiques. També analitzem i presentem declaracions de béns a l’estranger. Efectuem qualsevol consulta, reclamació o gestió tributària a les administracions públiques, complimentant i presentant  tota la documentació necessària en nom del nostre client 

Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments Tributaris

Conjuntament amb l’equip de l’àrea jurídica, assessorem, aconsellem i representem als nostres clients en procediments d’inspecció fiscal de qualsevol impost.

Realitzem sempre que sigui necessari interposicions de recursos, reclamacions econòmica-administratives, etc. realitzant  un seguiment dels mateixos i mantenint el client informat en tot moment.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació