Serveis professionals / Àrea Fiscal / Fiscal Internacional

// Actualitat

 

Fiscal Internacional

Preparem integrament l'organització per exportar amb èxit i continuïtat. Un servei que es tradueix en majors ingressos i avantatges competitives per l'empresa.

Aquesta àrea es basa en l’assessorament fiscal per Empreses o Individus que tenen nacionalitat,  patrimoni o han realitzat transaccions (econòmiques, comercials, etc.) fora del territori nacional.

Assessorem en la inversió, comerç i fiscalitat internacional. Realitzem constitucions de societats a l’estranger.

Revisem i apliquem convenis per evitar la doble imposició.

Activitat Interna:

- anàlisi de la gestió dels costos de l'activitat exportadora

- desenvolupament de la imatge exterior i diagnosi del potencial exportador

- assessorament operatiu: negociacions, gravàmens, contractes, fiscalitat, formació.

Activitat Externa:

- implementacio de l'estratègia de comercialització internacional

- establiment d'una xarxa comercial a l'estranger, estudi de possibilitats d'expansió.

- avaluació d'operacions comercials, mitjans de cobrament i cobertura de costos.

 

// Contacte

// Sol·licitud d’informació