Serveis professionals / Àrea Jurídica / Dret Civil, patrimonial i immobiliari

Dret Civil, patrimonial i immobiliari

En l'entorn del dret civil, patrimonial i immobiliari, ens especialitzem en:

- Estudi i planificació de la herència i transmissions intervius.

- Constitució d’entitats no lucratives (associacions i fundacions), amb servei continuat d’assessorament sobre el règim jurídic d’aquestes entitats.

- Constitució de comunitats de béns i societats civils.

- Contractació civil: compravendes, préstecs, cessió de drets, permutes, constitució, modificació i extinció de drets reals.

- Contractes de subministrament, prestació de serveis i outsourcing. Contractes d’agència, distribució i franquícia. Contractes d’obra i industria. Contractes associatius. Condicions generals de contractació. Opcions de compra. Contractes d’arrendament i relatius a immobles i drets.

- Inscripció de documents en els Registres Mercantil i de la Propietat.

- Redacció, assessorament i negociació de contractes d’arres, compravenda, opcions de compra.

- Declaracions d’obra nova, agrupacions i segregacions de finques, divisions de propietat horitzontal, redacció de les normes i estatuts de les comunitats de propietaris.

- Redacció i assessorament en contractes d’edificació i execució d’obra, d’arrendament d’habitatge i local de negoci.

- Mediació i negociació civil.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació