Dret concursal

En la part de dret concursal, tenim experiència en:

- Assessorament previ a la presentació d’un concurs de creditors i l’adopció de mesures de negociació i refinançament per tal d’evitar la situació concursal.

- Preparació i presentació d’expedients preconcursals i concursals  de creditors d’empreses en situació d’insolvència, així com el seu seguiment fins la conclusió de l’expedient judicial mercantil.

- Intervenció en concursos de creditors en defensa dels creditors afectats.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació