Serveis professionals / Àrea Jurídica / Dret hipotecari i registral

Dret hipotecari i registral

En l'entorn hipotecari i registral destaca l'experiència en:

- Inscripció de documents en els Registres Mercantil i de la Propietat.

- Assessorament, preparació i redacció contractes de préstec amb garantia hipotecària.

- Cancel·lació de càrregues i gravàmens en el Registre de la Propietat.

- Expedients de domini, immatriculació de finques en el Registre de la Propietat.

- Adequació descripció registral immobles, expedients de major cabuda.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació