Serveis professionals / Àrea Jurídica / Dret processal-contenciós

Dret processal-contenciós

En l'àrea d'actuació processal-contenciosa, ens especialitzem en:

- Procediments judicials mercantils derivats de la responsabilitat dels administradors socials, concursos de creditors, conflictes entre socis, impugnació d’acords de Juntes o consells d’administració, propietat industrial o intel.lectual, competència deslleial, patents i marques.

- Procediments judicials civils per reclamació de morosos, responsabilitat civil, desnonaments i qualsevol altres de naturalesa civil.

- Procediments judicials laborals derivats d’acomiadaments individuals o col.lectius, de conflictes entre empreses i treballadors, o d’expedients en matèria de Seguretat Social.

- Procediment penals derivats de delictes socioeconòmics.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació