Serveis professionals / Àrea Jurídica / Dret successori i planificació continuïtat empresarial

Dret successori i planificació continuïtat empresarial

En aquest sector, ens dediquem a:

- Planificació, execució i manteniment d’empreses familiars, planificació de successió.

- Negociació, assessorament i execució de Protocols Familiars, adequació de pactes para-socials i òrgans societaris.

- Estructuració fiscal de patrimonis familiars. Assessorament en drets de successió.

- Redacció de testaments, codicils, memòries testamentàries.

- Gestió d’acceptacions hereditàries i reclamació de drets hereditaris. Mediació i negociació en matèria successòria.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació