Serveis professionals / Àrea Laboral i RRHH

// Actualitat

 

Àrea Laboral i RRHH

L’àrea d’Assessorament i Dret laboral i de Recursos humans està al servei a l’empresari en l’àmbit de la gestió administrativa-laboral, els RRHH i  les relacions laborals, tant  en les incidències diàries com en la  planificació i l’estratègia de la gestió laboral i dels RRHH.

Esta formada per un equip de professionals composat  per advocats laboralistes, graduats socials  i tècnics laborals que tenen com objectiu assessorar i donar resposta a la gestió de recursos humans i laborals dels nostres clients.

Les principals àrees de treball del departament inclouen:

• Assessorament i gestió laboral: Gestió de nòmines i  tràmits amb la Seguretat Social. Realitzem la gestió de les altes i baixes laborals (contractes, baixes...), així com la confecció de les nòmines i càlcul de les cotitzacions a la Seguretat Social.  Serveis especialitzats en sectors: Industrial, Hostaleria, Construcció, Serveis.

• Assessorament legal: el departament disposa d’advocats especialitzats en Dret Laboral per tal d’assessorar l’empresa en l’àmbit de la consultoria jurídica-laboral, així com  en tot tipus de conflictes laborals (individuals o col•lectius), i en  la gestió d’expedients de regulació de treball,  assistència al client davant la inspecció de treball, jutjats laborals,  en la negociació de convenis,  polítiques retributives, clàusules contractuals, Indemnitzacions i  prestacions de la SS.

• Recursos Humans: Assessorem l’empresa en la selecció de personal, definició de plans de carrera, plans de formació interna, definició de categories professionals i llocs de treball, política retributiva, organització i desenvolupament de RRHH, ...