Serveis professionals / Àrea Laboral i RRHH / Jurisprudència Laboral

Jurisprudència Laboral

Basada en l’assessorament jurídic per empreses, autònoms i treballadors, esta formada per un equip d’advocats especialitzats en dret laboral.

Estudiem i formulem recursos davant el Tribunals de Jurisdicció Social i Contenciós Administratiu. Efectuem, seguim i informem en tot moment totes les accions judicials dutes a terme.

Representem al nostre client davant l’Administració (Inspeccions de treball), OTG i CMAC.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació