// Actualitat

 

Recursos Humans

Els serveis oferts per aquesta subàrea estan pensats per tot tipus de PIMES.

AUDITORIA LABORAL I  DE RECURSOS HUMANS

Efectuem auditories laborals i de recursos humans, estudis per optimitzar els procediments laborals i els costos dels treballadors. Elaborem informes estadístics i comparatives de diferents escenaris.

SELECCIÓ DE PERSONAL

Gestionem processos de selecció de personal de tots els nivells (directius, comandaments intermedis, etc.) i per tots els sectors, tant industrials com de serveis.

DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENTS

Ens encarreguem de la implantació de procediments, estudis organitzatius, redacció de manuals, implantació de plans d’acollida, etc.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació