Serveis professionals / Compliance

// Actualitat

 

Compliance

Segons el Codi penal vigent, una persona jurídica (societat) pot ser responsable penal per la comissió de diversos delictes, amb greus conseqüències per l’empresa, tant de tipus econòmic com legal.

La normativa penal ofereix la possibilitat de reduir aquesta responsabilitat, sempre que l’empresa compti amb mesures eficients per prevenir i descobrir els delictes que es poden cometre per part de la societat: mitjançant un Pla de Compliment Normatiu penal, que estableix mecanismes interns per prevenir, evitar o detectar accions contràries als valors de l’empresa i a la normativa penal vigent.

Constitueix una important política de protecció per accions de responsabilitat contra l’empresa i els seus órgans de gestió.