Serveis professionals / Consultoria / Assessorament i Gestió Mediambiental

Assessorament i Gestió Mediambiental

En referència amb temes mediambientals, a Ribas·Àlvarez l'assessorem i aconsellem en 

Adequació a la Llei 3/1998, de l'administració ambiental.

Elaboració de projectes o documentació tècnica per legalitzar activitats.

Tràmits administratius relacionats amb la gestió ambiental de l'empresa.

Elaboració de plans de gestió de residus industrials.

Disseny de programes de bones pràctiques ambientals (BPA).

Implantació del sistema de gestió mediambiental, segons norma ISO-14001 o reglament EMAS.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació