Auditoria

Vetllem pel bon funcionament financer i econòmic de l'empresa i el compliment de les exigències legals i corporatives. Oferim tres tipus d'auditoria:

 - Auditoria externa

 - Auditoria Interna 

 - Auditoria parcial, d'una àrea funcional de l'empresa.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació