Serveis professionals / Consultoria / Consultoria de Gestió i Estratègia

Consultoria de Gestió i Estratègia

La consultoria Econòmica, de Finances i Transaccions la dividim en quatre blocs diferenciats:

CONTROL DE GESTIÓ

Ens encarreguem de fer els anàlisis d'estats financers i ratis de gestió. Amb ells, s'intenta optimitzar els marges comercials.

Dissenyem i implantem sistemes de fluxes de tresoreria i control pressupostari, definim plans comptables i assessorem amb comptabilitat analítica.

Redactem tot tipus de plans de Negoci.

FINANCES EMPRESARIALS 

Dins aquestes context, s'assessora i actua d'intermediari en acords entre socis o associacions.

Assessorem en els diferents tipus de fonts de finançament, ens encarreguem de la sol·licitud de préstecs, crèdits hipotecaris o leasings. També gestionem sol·licituds d'ajuts i subvencions en organismes oficials.

TRANSACCIONS I VALORACIONS

Elaborem contractes de compra-venda i realitzem tot l'assessorament posterior a la transacció

Valorem societats i grups empresarials, realitzant els informes pertinents, a través d'un expert independent.

Gestionem processos de Due Diligence i estructurem la transacció

REESTRUCTURACIÓ

Comptem amb un equip d'advocats, consultors i auditors per assessorar i negociar cada situació.

Realitzem diagnòstics d'empreses, estudis de viabilitat i insolvència.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació