Serveis professionals / Consultoria / Organització Industrial i Qualitat

Organització Industrial i Qualitat

En l'àmbit industrial i de qualitat, assessorem i donem suport en els següents punts:

Disseny,  implantació i control d'un sistema de gestió de la qualitat

Formació als treballadors i directius per implantacions de sistemes de qualitat

Consultoria d’estratègia i gestió empresarial

Diagnosi i racionalització de l'organització empresarial

Disseny de circuits administratius, procediments i eines informàtiques

// Contacte

// Sol·licitud d’informació