Serveis professionals / Corredoria Assegurances / Assegurances de prestació de serveis

Assegurances de prestació de serveis

En les assegurances de prestació de serveis, s’inclouen els rams de l’activitat asseguradora en els quals l’obligació de l’assegurador consisteix en la prestació d’un servei a l’assegurat; en ocasions també recull l’obligació d’atorgar una indemnització econòmica.

 Entre aquestes assegurances es troben, principalment,

Pòlisses de defensa jurídica

Pòlisses d’assistència en viatge

Assegurances de decessos.

Etc.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació