Serveis professionals / Gestió de Vehicles / Gestió de Vehicles
 

Gestió de Vehicles

Li oferim tots els tràmits administratius, davant la DGT,  relacionats amb la gestió de vehicles.

Relació dels tràmits principals que disposem en  gestió de vehicles i  embarcacions:

 • Matriculació vehicles    
 • Transferències (compra-venda)  de vehicles
 • Baixes de vehicles per exportació                                              
 • Baixa temporal o definitiva de vehicles                                      
 • Pagament de multes                                         
 • Liquidació d'impostos ( IMPOST MUNICIPAL)                                    
 • Renovacions o duplicats del permís de conduir                                       
 • Tramitació expedient placa verda (Import- Export)
 • Visats de transports                                          
 • Re- matriculació vehicles trànsit                                    
 • Informes Trànsit                                              
 • Alta plaques empresa                                       
 • Alta de tacògraf digital ( empresa o persona física)                                             
 • Certificats de  transportista (abans de matricular camió pesat)                                          
 • Tramitació de permisos  internacionals i especials
 • Taxa agronòmica i impost agrícola          

// Contacte

 • 972 201 014
 • 972 226 919

// Sol·licitud d’informació